Feedback in Europe

Nederlandse supermarkten doen te weinig om hun klimaatimpact drastisch te verlagen. In de communicatie benadrukken ze het reduceren van de CO2-uitstoot in de eigen winkels en hun transport, maar 95% van de emissies komt uit de productieketen. Een derde daarvan wordt veroorzaakt door de productie van vlees en zuivel. Albert Heijn en Jumbo beginnen transparant te worden over hun vleesverkoop, maar geen enkele supermarkt heeft een plan om de vlees- en zuivel verkoop te verminderen. Dit concludeert Feedback EU in het eerste Nederlandstalige rapport.

Het rapport analyseerde gegevens en toezeggingen van de vijf grote retailers. Het rapport is verder gebaseerd op een peiling van IPSOS onder een representatieve steekproef van 994 stemgerechtigde Nederlanders. 18% van de jongeren tot 35 jaar zegt geen vlees te kopen, bijna twee keer zo hoog dan gemiddeld in de peiling. Terwijl Nederlanders ouder dan 35 vooral vinden dat de beslissing om minder vlees te eten bij de consument zelf ligt, ziet 41% van de jongeren een grotere rol voor de supermarkten om de vleesconsumptie te verminderen.

Zie blog

Feedback is een campagneorganisatie die zich inzet voor voedsel dat goed is voor mensen en de aarde: `Feeding the People, Backing the Planet’. Onze visie is een wereld waarin menselijke activiteit de aarde regenereert zodat het voedselsysteem op een eerlijke en duurzame manier voldoende gezond voedsel produceert. Om dit te doen doorbreken we de status quo die het huidige verspillende en onrechtvaardige systeem in stand houdt wat klimaatverandering en de vernietiging van biodiversiteit verder aanwakkert. Feedback brengt mensen samen om de waarde van ons eten te vieren en in actie te komen. We belichten problemen en werken aan oplossingen, samen met ngo’s, en maatschappelijke organisaties in verschillende sectoren.

In augustus 2021 heeft Feedback de zusterorganisatie Stichting Feedback EU opgericht in Nederland. Hiermee zullen de campagnes over klimaat en voedsel opgeschaald worden in Europa, voortbouwend op een lange geschiedenis van samenwerking met Europese organisaties.

Feedback EU zal onze campagnes gericht op supermarkten, retailers, investeerders en beleidsgerichte campagnes met betrekking tot vlees en vee, aquacultuur en voedselverspilling opschalen om onze impact in Europa te vergroten, onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van het EU-voedselbeleid, coalities van het maatschappelijk middenveld en financiers te versterken om verandering te creëren binnen EU-regeringen, EU-instellingen, supermarkten, veehouderijen en investeerders, waarvan vele in Europa. We streven ook naar een kruisbestuiving van ervaringen en resultaten tussen het VK (post-Brexit) en de EU.